Odsjek za ljudske resurse

U okviru Odsjeka za ljudske resurse obavljaju se sledeći poslovi: planiranje ljudskih resursa i projektovanje procesa rada, unutrašnje organizacije i informacionog sistema. Izrada analitičkih i druge informativne materijale iz oblasti radnih odnosa, zapošljavanja, ocjenjivanja i usavršavanja. Praćenje i istraživanje promjena i pojave u oblasti radnih odnosa i zapošljavanja. Priprema planova stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih; sprovođenje postupaka ocjene zaposlenih prema internom pravilniku o načinu ocjenjivanja rada zaposlenih. Personalni poslovi (zasnivanje i prestanak radnih odnosa, sve evidencije vezane za radni odnos i kvalifikacionu strukturu, analize unutrašnje organizacije, raspodjele poslova na organizacijske jedinice, broj radnih mjesta, izvršilaca, opisa poslova i radnih mjesta i priprema prijedloga za poboljšanje), izrada jednostavnijih rješenja u prvostepenom postupku iz područja radnih odnosa; vođenje postupaka i izdavanje uvjerenja o činjenicama iz radnih odnosa o kojima se ne vodi službena evidencija.