Odsjek za opšte i pravne poslove

U okviru Odsjeka za opšte i pravne poslove obavljaju se sledeći poslovi: obavaljanje svih pravnih poslova u okviru djelatnosti ustanove, poslovi zastupanja ustanove pred sudovima idrugim organima po ovlašćenju direktora, obavljanje svih poslova vezanih za statusne promjene ustanove, izrada svih vrsta ugovora, izrada opštih akata, poslovi opsluživanja Upravnog odbora i ostalih organa ustanove. U okviru opštih poslova obavljaju se arhivski poslovi, poslovi distribucije pošte i ostali administrativni poslovi. Vrši izrada normativnih akata (Pravilnici, Uputstva, Statut).